Mūsu pakalpojumi
Mūsu klienti
Kontakti
Русский English
Mūsu pamatuzdevums – veikt augsti profesionālu , visaptverošu grāmatvedības pakalpojumu un sniegt savam klientam pilnu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Patieso pasaules rašanās datumu spēj noteikt vien grāmatveži (Staņislavs Ježi Lecs)
Grāmatvedības pakalpojumu jomā mēs esam sasnieguši nozīmīgus rezultātus, veicot sekojošas funkcijas:
Mūsu sniegtie grāmatvedības pakalpojumi ir klienta ieguldījums uzņēmuma attīstībai nākotnē. Tie uzlabo dokumentu aprites kvalitāti.

Grāmatvedības pakalpojumi tiek veikti saskaņā ar noslēgto līgumu, saglabājot pilnīgu konfidencialitāti attiecībā uz pakalpojuma sniegšanas laikā pieejamo klientam piederošo informāciju, atbilstoši LR likumdošanai.